วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
465
459
447
1
5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
392
386
341
1
5
มัธยมศึกษาปีที่ 3
435
428
379
1
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
442
436
396
0
7
มัธยมศึกษาปีที่ 5
421
407
329
2
24
มัธยมศึกษาปีที่ 6
397
376
219
3
18
รวม
2552
2492
2111
8
65

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **