วันศุกร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
465
208
200
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
392
169
144
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
433
13
6
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
433
176
113
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
416
152
96
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
394
0
1
0
0
รวม
2538
718
560
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **