วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
466
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
392
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
433
42
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
436
404
4
12
14
มัธยมศึกษาปีที่ 5
417
398
2
3
18
มัธยมศึกษาปีที่ 6
394
330
5
210
52
รวม
2538
1174
11
225
84

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **