วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
465
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
392
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
435
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
439
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
417
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
394
0
0
0
0
รวม
2542
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **