วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
465
447
418
0
18
มัธยมศึกษาปีที่ 2
392
384
298
0
8
มัธยมศึกษาปีที่ 3
435
421
320
0
14
มัธยมศึกษาปีที่ 4
442
431
332
2
10
มัธยมศึกษาปีที่ 5
419
406
266
2
9
มัธยมศึกษาปีที่ 6
394
384
160
0
10
รวม
2547
2473
1794
4
69

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **